התקנות מסכי לדים

INSTALLATIONS

התקנת מסך לד מצריכה 

אישורים עירוניים ולא עירוניים שונים בהתאם למיקומו כגון רחוב  גג  חזית מבנה  או אפילו בשטח משותף או בשטח פרטי 

ההתקנה דורשת הנדסת מכונות אלקטרונית וחשמל לא טריוויאלית 

מה שמצריך ניסיון רב במגזר

ניתן לתפעל הכל מרחוק בעזרת וי פיי לאחר ההתקנה